= Kenttä on pakollinen.

Merimies-Unionin jäseneksi voivat liittyä kauppalaivastossa, rannikko- tai sisävesiliikenteessä tai hinaajassa taikka muussa merenkulkuun liittyvässä tehtävässä toimivat. Työtön tai palkattomalla jaksolla oleva ei voi liittyä liiton eikä työttömyyskassan jäseneksi. Palkattomia jaksoja ovat esim. palkaton äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa, Kelan sairaus- ja työttömyyspäiväraha-aika, varusmiespalvelus tai päätoiminen opiskelu (tällöin voi liittyä opiskelijajäseneksi). Merimies-Unionin jäsenmaksu on 1,55% ja se sisältää Avoimen työttömyyskassa A-kassan jäsenmaksun.

Henkilötiedot

Täytä henkilötunnus (ppkkvv-xxxx.), suku- ja etunimet, kotiosoite ja puhelinnumero

Liiton kirjeet toimitetaan valitulla kielellä

Merkitse ruksi (x) mikäli yhteystietojasi saa käyttää tutkimuksiin ja jäsenetumarkkinointiin. Katso <a href="https://www.smu.fi/liitto/tietosuoja/" target="_blank"><u>tietosuojaseloste</u></a>.

Jäsenyys

Jäsenyytesi astuu voimaan siitä päivästä alkaen, jolloin liittymislomake on saapunut liiton jäsenrekisteriin ja jäsenmaksu on maksettu. Jos työpaikkasi muuttuu, voit ilmoittaa siitä SMU:n asiointipalvelussa osoitteessa asiointi.smu.fi. Sähköisen palvelun kautta voit myös ilmoittaa mahdolliset palkattomat ajanjaksot (esim. palkaton äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa, Kelan sairaus- ja työttömyyspäiväraha-aika, varusmiespalvelus tai päätoiminen opiskelu), koska näiltä jaksoilta sinun ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. Kun teet ilmoitukset ajoissa, vältyt aiheettomilta jäsenmaksumuistutuksilta ja jäsenmaksujen perintäkirjeiltä.
Siirtyminen ammattiliitosta/työttömyyskassasta on tapahduttava 30 vrk:n kuluessa, jotta jäsenyys jatkuisi yhdenjaksoisena. Jos valtuutat meidät irtisanomaan edellisen liiton/työttömyyskassan jäsenyytesi, hoidamme asian puolestasi. Huomioi kuitenkin, jos jäsenmaksusi puuttuvat kyseisen 30 vuorokauden ajalta, jätetään tuon ajan tulot huomiotta mahdollisen ansiosidonnaisen päivärahan määrittelyssä. HUOM! Toisesta ulkomaisesta ammattiliitosta Merimies-Unioniin siirtyvä jäsen: Huomioithan, että sinun tulee ottaa itse yhteyttä edelliseen ammattiliittoosi ja työttömyyskassaasi sekä erota niistä kirjallisesti, jotta jäsenmaksujesi perintä päättyy.

Työsuhde

Kirjoita ammattinimikkeesi, työnantajan virallinen nimi, työsuhteen alkamispäivä sekä alus/työpaikka.
Kirjoita ammattinimikkeesi.
Lisää nykyinen työnantajasi.

Merimies-Unionin jäsenmaksu on 1,55 prosenttia veronalaisesta ansiotulosta. SMU:n sopimusaloilla jäsenmaksun perinnän hoitaa pääsääntöisesti työnantaja. Helpoin tapa maksaa jäsenmaksu on antaa työnantajan pidättää se suoraan palkastasi ja tilittää se SMU:lle. Tällöin sinun ei tarvitse joka kuukausi itse laskea, paljonko jäsenmaksu on kuukauden bruttotuloista, vaan työnantaja hoitaa sen puolestasi. Seuraa kuitenkin palkkakuitistasi, että ay-jäsenmaksu on peritty palkastasi. Kun ruksaat kohdan ’Työnantajani perii jäsenmaksun palkastani' SMU lähettää perintäsopimuksen palkanlaskentaan/työnantajalle jäsenmaksun perinnän aloittamiseksi, mikäli et työskentele sopimusalalla jossa jäsenmaksu pidätetään automaattisesti. Mikäli perintää ei esimerkiksi palkanmaksun kausista johtuen voida aloittaa heti jäsenyyden alusta, saat liitosta tilisiirtolomakkeen. Tällä tilisiirrolla maksat liittymisen ja perinnän käynnistymisen välisen ajanjakson itse. Jos tämä jakso jää sinulta jostain syystä maksamatta, jäsenyytesi alkaa vasta siltä palkkajaksolta, jolta automaattinen perintä on käynnistynyt. Käynnistymisen varmistat palkkalaskelmastasi. Jos työsuhteesi päättyy, mutta alkaa pian uudelleen samalla työnantajalla, tarkista palkanlaskennasta, että jäsenmaksujen perintä jatkuu. Jos maksat jäsenmaksun itse, ruksaa kohta ’Maksan jäsenmaksun itse’. SMU lähettää sinulle jäsenmaksun maksamiseen tarvittavat tiedot.

Yrittäjäksi katsotaan </p><p> - Henkilö, joka työskentelee johtavassa asemassa yhtiössä, jossa hänellä on vähintään 15 % tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintään 30 % osakepääomasta (äänivallasta). </p><p> - Henkilö, joka työskentelee osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään puolet osakepääomasta tai osakkaiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta. </p><p> - Kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen yrityksessä työskentelevät perheenjäsenet. Sama sääntö koskee toiminimen haltijan perheenjäsentä. </p><p> - Johtavassa asemassa oleva = toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai vastaava. </p><p> - Perheenjäsen = avio- tai avopuoliso ja yrittäjälle suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa sukua oleva, samassa taloudessa asuva henkilö. </p><p> Mikäli sinut katsotaan yrittäjäksi työttömyysturvan suhteen, et voi saada ansiosidonnaista päivärahaa palkansaajan työttömyyskassasta. Yrittäjälle on oma työttömyyskassa, Yrittäjäkassa.

Lähetä

Päivämäärä 20.05.2024